Syýasatlar we düzgünler

IŞEWÜR TERTIBIŇ KODEKSI

Berjaý edilmegi ähli işgärler üçin hökmany bolan bu işewür etikanyň kadalarydyr
IŞEWÜR TERTIBIŇ KODEKSIDOCX, 34 KB

ÜPJÜN EDIJILERIŇ IŞEWÜR WE ETIKA TERTIBINIŇ KODEKSI

Üpjün edijileriň dykgatly saýlawy — kompaniýanyň ileri tutýan ugurlarynyň biri we durnukly ösüş üçin esas bolup gulluk edýär. Kodeksiň talaplary ähli üpjün edijilere we olaryň kontragentlerine degişli bolup durýar
ÜPJÜN EDIJILERIŇ IŞEWÜR WE ETIKA TERTIBINIŇ KODEKSIDOCX, 45 KB

ÄHLI GYZYKLANÝAN TARAPLAR ÜÇIN AÇYK BOLAN, HABAR BERIŞ ULGAMY

Howpsuz web-binýat, işgärlerden we üpjün edijilerden mümkin düzgün bozulmalar hakynda habarnamalary ýygnamaga mümkinçilik berýär. Ulgam habar berijileriň goragyny we olaryň ähli habarnamalarynyň hökmany işlenmegini kepillendirýär
Ähli gyzyklanýan taraplar üçin habar beriş ulgamyDOCX, 13 KB

SOWGATLAR BOÝUNÇA SYÝASAT

Kompaniýanyň adyndan hereket edýän islendik işgär, işewürlik sowgatlara, çakylyklara we myhmansöýerlik yşaratlaryna degişli bolan kadalary hasaba almalydyr
SOWGATLAR BOÝUNÇA SYÝASATDOCX, 73 KB
Biz bilen habarlaşyň

Ýene-de saýtda