Ýaşyl nohutjy

212 ml
Hemme kişiniň çagalykdan ýatlaýan, hut şol ajaýyp tagam! Iň ýokary derejeli, näzik we süýji ýaşyl nohutjyk, banka düşmezden öň, dykgatly saýlanýar. Bonduelle-de mellekden ýygymdan gaplama çenli amal bary-ýogy 4 sagatda geçýär, şol sebäpden, içinde az krahmal, köp witaminlar we täsirli tagam bolan, "beýin" sortly iň gowy nohutjyk hemişe siziň stoluňyzda. Iň näzik we köpugurly nohutjyk bilen klassiki, däp bolan tagamlary dörediň.

Düzümi

  • Ýaşyl nohutjyk, 
  • suw, 
  • şeker, 
  • duz

Saklanyş şertleri

Koserwalary 0 °С-dan +25 °С çenli temperaturada we 75% göterimden ýokary bolmadyk howanyň hakyky çyglylygynda saklamaly. Gap açylandan soňra önümi (4 + 2) °С temperaturada 24 sagatdan köp bolmadyk möhlettde saklamaly, açyk tüneke gapda saklanmagy maslahat berilmeýär

100 G ENERGETIKI GYMMATLYGY

6.4 gBeloklar
0.4 gÝaglar
16.3 gUglewodlar
72 Kkal

ŞU TOPARYŇ BEÝLEKI ÖNÜMLERI

Ýene-de saýtda