Şänikli ýaşyl zeýtunlar

314 ml
Güneşli Ispaniýada ýetişdirilen we ýygnalan, şänikli ýaşyl zeýtunlaryň, täsirli we ýakymly tagamy bolup, olar şeýle-de Omega 3 we 6 ýagly turşulyklary bilen hem doludyrlar. Biz hile dykgatly gözegçilik edýäris — diňe ölçegi boýunça dykgatly saýlanan, deňeçerlenen tagamly bişen miweler bankanyň içine düşýärler. Bu baýramçylyk stoluňyz üçin iň gowy goşundy, ýakynlaryňyzy Bonduelle-den süýji garbanma bilen begendiriň!

Düzümi

  • agyz suwy,
  • şänikli ýaşyl eýtun,
  • duz,
  • turşulyk sazlaýjy: limon turşulygy,
  • antiturşadyjy: askorbin turşulygy,
  • tagamy we ysy güýçlendiriji: Е621

Saklanyş şertleri

0 °С-dan +25 °С çenli temperaturada we 75% göterimden ýokary bolmadyk howanyň hakyky çyglylygynda saklamaly

100 G ENERGETIKI GYMMATLYGY

1.1 gBeloklar
19 gÝaglar
0 gUglewodlar
181 Kkal

ŞU TOPARYŇ BEÝLEKI ÖNÜMLERI

Ýene-de saýtda