Kömelekli we deňiz önümli taý karri çorbasy

/ 5
119 Kkal / 100 g
30 min
Kömelekli we deňiz önümli taý karri çorbasy

Goşundylar

2 porsy
Kesilen şampinýonlar bankanyň 1/4
Gaýmak150 ml.
Karri sary pastasy1 nahar çemçe
Arasslanan deňiz leňňeçleri50 g.
kalmar50 g.
Sarymsak2 diş
Kokos süýdi150 ml.
Limonnik1 şaha
Zeýtun ýagy1 nahar çemçe
Tagam boýunça duz
Çili burç (kiçi)1 sany
kinza1 şaha

Taýýarlyk

1. Kalmary islendik görnüşde kesiň. Sarymsagy we çili burçyny maýdalaň, kömelekler bilen 5-7 minudyň dowamynda zeýtun ýagda gowuryň, deňiz önümlerini goşuň, duzlaň, garyşdyryň, taýýar bolýança çenli gowuryň.
2. Kokos süýdi bilen gaýmagyň gaýnaýança çenli eltiň, soňra karri pastasyny, limonnigi goşuň, duzlaň, garyşdyryň. 5 minudyň dowamynda gaýnadyň.
3. Çorbany tabaklara guýuň, ortasyna kömelekleri we deňiz önümlerini goýuň, maýdalanan kinza we ajylyk üçin gyzyl burç bilen bezäň.
Dükanda karriniň sary, ýaşyl we gyzyl pastalary satylaýr. Olaryň islendik görnüşinden bu çorba örän süýji bolar.

Reseptine baha beriň

1
2
3
4
5

Bu kategoriýadaky beýleki reseptler

Ýene-de saýtda