Mynjyradylan awokadoly we kömelekli brusketta

/ 5
130 Kkal / 100 g
10 min
Mynjyradylan awokadoly we kömelekli brusketta

Goşundylar

2 porsy
Marinada ýatyrylan bitin şampinýonlar bankanyň 1/3
Awokado1 sany
Ajy ajyhurş ýagy1 nahar çemçesi
Keşýu maňyzy30 g.
Şnitt-sogan2 desse
Bezeg üçin mikro otlar
Bezeg üçin künji
Tagam boýunça duz
Tagam boýunça täze üwelen gara ýurç
Çiabatta çöregi4
Limonyň suwy1 çaý çemçesi

Taýýarlyk

1. Awokadony arrasalaň we şänigini aýyryň, çarşak bilen şüle görnüşinde eziň, duz, burç, limon suwyny goşuň we garyşdyryň.
2. Kömelekleri dilim görnüşinde kesiň, dogralan maňyzlary we şnitt-sogany goşuň, ajyhurş ýagyny guýuň, hemmesini garyşdyryň we 5 minutlap marinadda ýtmaga goýuň.
3.Çiabatta çöreginii tosterde guradyň, mynjyradylan awokadony goýuň, üstünden - kömelekleri, mikro otlar we künji bilen bezäň.
Has güýçli tagam üçin künjini gury saçda zltyn reňke çenli guradyp bolýar

Reseptine baha beriň

1
2
3
4
5

Bu kategoriýadaky beýleki reseptler

Ýene-de saýtda