Noýbaly towuk tako

/ 5
124 Kkal / 100 g
30 min
Noýbaly towuk tako

Goşundylar

6 porsy
Klassiki Barbekýuda gyzyl noýba bankanyň 1/2
Ýaş mekgejöwen bankanyň 1/3
Petruşka30 g.
Tagam boýunça burç
Zeýtun ýagy2 nahar çemçe
Käşir1 sany
Towuk filesi250 g.
Mekgejöwen tortilýalar6 sany
Süýji gyzyl burç1 sany
Düýp sogan 1/2 sany
Parmezan peýnir30 g.
Sarymsak3 diş
Tagam boýunça duz

Taýýarlyk

1. Sogany, läşiri we burçy ownuk dograň.
2. Sarymsagy kesişdiriň we towuk filesiniň bölekleri bilen aşhana kompaýnynda maýdalaň.
3. Zeýtun ýagynda sogany, käşiri, bulgar burçyny we üwelen eti gowuryň. Spesiýalary we kesilen oty goşuň.
4. Çörejikleri saçda ýa-da miktrolkun peçde azajyk ýyladyň.
5. Her bir çörejiki ikä epläň we üwelen et, mekgejöäen we noýba bilen dolduryň.
6. Taýýar tagamy parmezan bilen bezäň.
Eger-de towugy şampinýon bilen çalşyrsaňyz, takonyň ajaýyp wegetarian görnüşi bolar.

Reseptine baha beriň

1
2
3
4
5

Bu kategoriýadaky beýleki reseptler

Ýene-de saýtda