Pomidorlardan zeýtunlardan we kornişonlardan tiz işdäaçar

/ 5
39 Kkal / 100 g
30 min
Pomidorlardan zeýtunlardan we kornişonlardan tiz işdäaçar

Goşundylar

4 porsy
Şäniksiz zeýtunlar bankanyň 1/2
Marinada ýatyrylan kornişonlar bankanyň 1/2
Reýhan5 ýaprak
Tagam boýunça duz, burç
Petruşka1 desse
Pomidorlar4 sany
ukrop3 şahajyk
Ýaprakly salat1 desse
Ýaşyl sogan7 okjagaz
Balzamiki sirke1 çaý çemçe
Zeýtun ýagy3 nahar çemçe

Taýýarlyk

1. Zeýtunlary kesiň.
2. Pomidorlary dörtburç görnüşde kesiň.
3. Kornişonlary inçe ýaprak görnüşinde 3 bölege kesiň.
4. Salat ýapraklaryny, petruşkany, ukropy, reýhany, sogan ýapraklaryny ownuk dograň.
5. Hemmesini garyşdyryň, duzlaň, burçlaň we zeýtun ýagy hem-de 1 çaý çemçe sirkäni goşuň.
Reýhan – ýiti, hoşboý ysly, ýöne örän näzik. Ýapraklary çyg esgä goýuň, dolaň we polietilen torba goýuň. Şeýlelik bilen, reýhany sowadyjyda 3-4 gije-gündiziň dowamynda saklap bolýar.

Reseptine baha beriň

1
2
3
4
5

Bu kategoriýadaky beýleki reseptler

Ýene-de saýtda