Hoşboý ysly towukly süýji burçly we mekgejöwenli ýyly işdäaçar

/ 5
115 Kkal / 100 g
25 min
Hoşboý ysly towukly süýji burçly we mekgejöwenli ýyly işdäaçar

Goşundylar

2 porsy
şekersiz mekgejöwen bankanyň 2/3
Towuk filesi2 sany
Süýji bulgar burç2 sany
Üwelen koriandr 1/2 çaý çemçesi
kurkuma 1/4 çaý çemçesi
Ter timýan1 şaha
Ýaşyl sogan2 ýelek
Ösümlik ýagy20 ml.
Zeýtun ýagy30 ml.
Tagam boýunça duz
Tüssede kakadlylan paprika 1/2 çaý çemçesi

Taýýarlyk

1. Burjy dörtburç edip kesiň, ýaşyl sogany - halka görnüşinde we mekgejöwen, timýan, zeýtun ýagy we duz bilen garyşdyryň.
2. Towuk filesini, tüssede kakadylan paprikanyň, koriandryň, kurkumanyň, ösümlik ýagyň we duzyň garyndysynda marinada ýatyryň. 10 minut durdsun, soňra gyzdyrylan gril saçda iki tarapyndan hem, her tarapyny 7-9 minutlap, ortaça otda gowuryň . Azajyk sowadyň we dilimläp kesiň.
3. Tabaga gök önümleri we towuky çykaryň.
Bu uşdäaçat üçin towugy su-wid tehnologiýasy boýunça hem bişirip bolýar.

Reseptine baha beriň

1
2
3
4
5

Bu kategoriýadaky beýleki reseptler

Ýene-de saýtda