Gril towukly zeýtunly we süýji mekgejöwenli tomus işdäaçary

/ 5
111 Kkal / 100 g
20 min
Gril towukly zeýtunly we süýji mekgejöwenli tomus işdäaçary

Goşundylar

4 porsy
şekersiz mekgejöwen1 banka
Şäniksiz zeýtun1 banka
Towuk filesi300 g.
Towuk ýumurtga3 sany
Pomidorlar2 sany
Hakyky gatyk150 g.
Gaty peýnir100 g.
ukrop1 dess
Tagam boýunça burçlaryň garyndysy
Sarymsak2 diş
Tagam boýunça duz

Taýýarlyk

1. Towuk filesiniň kiçi böleklerini spesiýalar bilen garyň
2. Eti taýýar bolýança çenli grilda tiz gowuryň, sowadyň, kesişdiriň.
3. Pomidorlary we gaýnadylan ýumurtgalary dörtburç görnüşde kesiň. Peýniri iri gyrgyçda owradyň.
4. Ähli ingrediýentleri garyň. Mekgejöweni goşuň.
5. Spesiýalary we sarymsagy goşmak bilen hakyky gatykly sous bilen garyň.
6. Dogralan otlar, ýumurtganyň sarysy we zeýtun halkalary bilen bezäň.
Eger-de onuň taýýarlanylyşy üçin galan çişlik ulanylan ýagdaýda, bu işdäaçar aýratyn süýji bolýar. Şeýle-de hindi towugyny hem ulanyp bolýar.

Reseptine baha beriň

1
2
3
4
5

Bu kategoriýadaky beýleki reseptler

Ýene-de saýtda