Mekgejöwenli we noýbaly ýyly ýiti tagamly tabule

/ 5
180 Kkal / 100 g
20 min
Mekgejöwenli we noýbaly ýyly ýiti tagamly tabule

Goşundylar

2 porsy
şekersiz noýba bankanyň 1/3
şekersiz mekgejöwen bankanyň 1/3
Gyzyl sogan1 sany
Awokado1 sany
Çerri pomidorlar150 g.
Ýaşyl çili burç30 g.
Petruşka10 g.
Sarymsak2 diş
Süýji çili sous2 nahar çemçesi
Soýa sousy2 nahar çemçesi
Zeýtun ýagy4 nahar çemçesi
kinza10 g.
kinoa150 g.

Taýýarlyk

1. Kinoany gözükdiriji boýunça gaýnadyň.
2. Pomidorlary ikä kesiň, awokadony - dilimläň, gyzyl sogany - ýarym halkaly, oty iri kesiň.
3. Jamda pressden geçirilen sarymsagy, soýa sousy, süýji çili sousy, zeýtun ýagy garyň.
4. Awokadodan galan ingrediýentleri birleşdiriň, Goşundyny goşuň we garyň.
5. Işdäaçary tabaklaryň üstüne goýuşdyryň, üstünden - awokado dilimlerini, çili burjyň böleklerini we birnäçe ýaprak kinzany goýuň.
Awokado garalmaz ýaly, oňa limonyň ýa-da laýmyň suwyny sepeleşdiriň.

Reseptine baha beriň

1
2
3
4
5

Bu kategoriýadaky beýleki reseptler

Ýene-de saýtda