Bişirilen ýeralmaly ýyly işdäaçar

/ 5
140 Kkal / 100 g
30 min
Bişirilen ýeralmaly ýyly işdäaçar

Goşundylar

3 porsy
ýaşyl nohutjyk gabyň 1/4
Marinada ýatyrylan bitin şampinýonlar bankanyň 1/5
Kiçi ýeralma200 g.
Garyşyk işdäaçar100 g.
Dorag peýniri100 g.
Ösümlik ýagy2 nahar çemçesi
paprika1 çaý çemçesi
Üwelen koriandr0.5 çaý çemçesi
Tagam boýunça duz
Sous üçin:
apelsin1 sany
Soýa sousy30 ml.
Sarymsak1 diş
Künji ýagy 1/2 çaý çemçesi
Künji1 çaý çemçesi

Taýýarlyk

1.Ýeralmany ýuwuň we ikä kesiň, duz, spesiýalary we ýagy goşuň, garyşdyryň, demir taba goýuň we 200 oС çenli gyzdyrylan duhowka 15-17 mintulyk goýuň.
2. Nohutjygy gözükdiriji boýunça gaýnadyň.
3. Ownuk gyrgyçda apelsiniň gabygyny gyryň, soňra apelsiniň suwuny sykyň we gyrylan gabyga goşuň. Şeýle-de galan ähli ingrediýentleri goşuň we garyşdyryň.
4. Dorag peýnirinden başga işdäaçar üçin ähli ingrediýentleri jama goýuň we garyşdyryň. Işdäaçary tabaga goýuň we çaý çemçesi bilen dorag peýniriň kiçi böleklerini goýuşdyryň, galan goşundyny üstüne guýuň we äberiň.
Eger-de prowan boýunça şampinýonlary, Bonduelle hoşboý ysly otlary bilen goýulsa, işdäaçary has-da ýiti tagamly edip bolar. Siz prowan otlarynyň hem-de gyzyl bulgar burçyň hakyky ysyny we tagamyny aýdyň duýarsyňyz.

Reseptine baha beriň

1
2
3
4
5

Bu kategoriýadaky beýleki reseptler

Ýene-de saýtda