Gyzyl noýbaly we gök önümli bulgur

/ 5
116 Kkal / 100 g
40 min
Gyzyl noýbaly we gök önümli bulgur

Goşundylar

4 porsy
"Çili" tomat sousynda gyzyl noýba1 banka
Zeýtun ýagy2 nahar çemçe
Sarymsak4 diş
bulgur200 g.
Gabak 1/2 sany
Käşir1 sany
Gaýnag suw1 stakan
Tagam boýunça duz, paprika
Bulgar burç1 sany

Taýýarlyk

1. Saçda zeýtun ýagyny gyzdyryň. Sarymsagy kesiň we hoşboý ysy berýänçä çenli ýagda gowuryň. Sarymsagy saçdan aýyryň.
2. Sarymsak ýagyna uzyn edip kesilen käşiri goýuň. Güýçli otda 2 minutlap gowuryň.
3. Uzyn edip kesilen bulgar burçy we halka görnüşinde kesilen gabagy goşuň. 2 minudyň dowamynda gowuryň.
4. Gök önümlere bulgury goşuň we 1 minudyň dowamynda gowuryň.
5. Saja gyzgyn suw guýuň, duz, paprikany goşuň, garyşdyryň, gapagyny ýapyň we güýçli otda 15 minudyň dowamynda buglaň.
6. Bulgur taýýar bolanda, sously bankadan noýbany goşuň, garyşdyryň we ýene-de 5 minudyň dowamynda bişiriň.
Ete, mysal üçin hindi guşuna ýa-da goýun etine gowy deň derejeli garnir. Spesiýalary we otlary, azajyk koriandr, zenjebil ýa-da ýaşyl soganly kinza goşup, gündogar äheňini güýçlendirip bolýar.

Reseptine baha beriň

1
2
3
4
5

Bu kategoriýadaky beýleki reseptler

Ýene-de saýtda