Brokollili kiçi mekjöwenli we sarymsakly reňkli kelemden tüwi

/ 5
80 Kkal / 100 g
25 min
Brokollili kiçi mekjöwenli we sarymsakly reňkli kelemden tüwi

Goşundylar

4 porsy
Ýaş mekgejöwen bankanyň 2/3
Saýlama reňkli kelem1 gap
Saýlama brokkoli mini kelemi1 gap
Zeýtun ýagy3 nahar çemçe
Sarymsak4 diş
Tagam boýunça duz
Gyzyl sogan 1/2 sany

Taýýarlyk

1. Reňkli kelemi doňdan çözüň. Suwuklygy aýyryň. Salfetka bilen guradyň. Maýda dograň.
2. Sarymsagy arassalaň we ýaprak görnüşinde kesiň. Sogany arassalaň we dörtburç görnüşde kesiň.
3. Sajy gyzdyryň, ýag goşuň, sarymasyň ýapraklaryny we sogany gowuryň, brokkoli çogdumlaryny goşuň, 5 minut gowuryň, soňra owradylan reňkli kelemi goşuň.
4. Mekgejöweniň suwuny döküň we gök önümlere goşuň, tagam boýunça duzlap, ýene-de 2 minut uly otda gowuryň.
5. Gökü önümleri çuň käsede äberiň.
Kelemiň dogramak aňsat bolar ýaly, ony ilki çyzyklara kesiň, sorňa bolsa maýdalaň.

Reseptine baha beriň

1
2
3
4
5

Bu kategoriýadaky beýleki reseptler

Ýene-de saýtda