Kişdeli we dalçynly tažin

/ 5
95 Kkal / 100 g
10 min
Kişdeli we dalçynly tažin

Goşundylar

4 porsy
"Tažin" marokkan usuly boýunça gök önümli nohut2 gap
Dalçynyň taýajyklary3 sany
Kişde100 g.
Zeýtun ýagy2 nahar çemçe
Narpyz30 g.
Tagam boýunça duz

Taýýarlyk

1. Sajy gyzdyryň, ösümlik ýagyny, dalçyn taýajyklaryny, kişdäni we Bonduelle Tažin taýýar garyndyny goşuň, eger-de kişde uly bolsa, kiçi böelklere kesiň, taýýar bolýança çenli 7-12 minut gowuryň.
2. Tagam boýunça duzlaň. Dogralan närpyz ýapraklary bilen sepip äberiň.
Tažin adybir keramiki gapda birişirilýä, ýöne bişirmek üçin adaty sajy hem ulanyp bolýar.

Reseptine baha beriň

1
2
3
4
5

Bu kategoriýadaky beýleki reseptler

Ýene-de saýtda