Zeýtun ýagynda gowurylan tostly ratatuý

/ 5
268 Kkal / 100 g
20 min
Zeýtun ýagynda gowurylan tostly ratatuý

Goşundylar

4 porsy
"Ratatuý" fransuz usuly boýunça gök önümler2 gap
baget1 sany
Zeýtun ýagy50 ml.
Otlar20 g.

Taýýarlyk

1. Sajy gyzdyryň, 2 nahar çemçe ösümlik ýagy goşuň we gök önümleri 7-12 minut gowuryň.
2. Bageti 1,5 sm galyňlykdaky böleklere kesiň. Sajy gyzdyryň, ýag goşuň we çöregi iki tarapyndan gowuryň. Zerurlyga görä saja ýag goşuň.
3. Gök önümleri tostlar we dogralan otlar bilen äberiň.
Tostlar gowurylanda ýaga maýda dogralan sarymsagy goşup bolýar.

Reseptine baha beriň

1
2
3
4
5

Bu kategoriýadaky beýleki reseptler

Ýene-de saýtda